Miljöstyrning i näringslivet (15hp)

Miljöstyrning i näringslivet ger en bred introduktion till teoretiska och praktiska aspekter av miljöstyrning och strategiskt hållbarhetsarbete i företag. Näringslivets beslut och processer spelar en central roll för hur miljö, sociala förhållanden och ekonomi påverkas i vårt samhälle och är därför av avgörande betydelse för att vi ska kunna genomföra de ansenliga förändringar som krävs för en övergång till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Kursen är inriktad på såväl operativ som strategisk miljöstyrning i företag. Läraktiviteter inom kursen är designade för att ge studenter förståelse för nuvarande praxis, samt kunskap och färdigheter för att kunna kritiskt analysera de förhållningssätt, verktyg och strategier för hållbarhet som används av företag och utifrån det kunna formulera och föreslå förbättringar. Flera moment inom kursen såsom studiebesök och projektarbeten, ger studenterna möjlighet att diskutera hållbarhetsfrågor med representanter från näringslivet.

Behörighet & urval

Ansökan och behörighet - Lunds universitets kursdatabas

 

Kursansvarig

Charlotte Leire
charlotte [dot] leire [at] iiiee [dot] lu [dot] se
046-222 02 60

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 3782