Miljörätt för miljövetare (15hp)

Kursen behandlar det svenska rättssystemet, grundläggande principer för myndighetsutövning, lagstiftning om markanvändning och naturresurser samt miljöskydd. Vidare studeras myndigheternas uppgifter, kompetens och tillämpning av lagstiftningen, internationell miljörätt samt miljöpolitiken i EU.

Kursen ges vid instutionen för handelsrätt - har.lu.se

Behörighet & urval

Ansökan och behörighet - Lunds universitets kursdatabas

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 3782