Miljöövervakning (15hp)

Kursen behandlar först teori, lagkrav och instrument för miljöövervakning och utmynnar sen i utveckling av ett eget kontrollprogram. Här behandlas miljöövervakningens funktion i miljöer som luft, vatten och mark med koppling till miljömål, krav i miljölagstiftning, internationella direktiv och konventioner. Miljöövervakningens systematik och möjligheter/begränsningar att visa miljötillståndet, användning av miljöövervakning i andra miljöområden på nationell, regional och kommunal nivå.

Läs kursplanen för att se mer i detalj vad kursen innehåller.

Behörighet & urval

Ansökan och behörighet - Lunds universitets kursdatabas

 

Kursansvarig

Adam Kristensson
Adam [dot] Kristensson [at] nuclear [dot] lu [dot] se
046-222 76 45

Yann Clough
yann [dot] clough [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 68 31

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 3782