Industriell miljöekonomi för miljövetare (15hp)

Kursen som omfattar 15 hp, ges första halvan av vårterminen och utgör en del av det miljövetenskapliga kandidatprogrammet.

Kursen har tre huvudmoment: industriellt miljöarbete, samhällsekonomi och ett projektarbete.

Strukturen på kursen är som följer:

 • Vecka 1 & 2. Industriellt miljöarbete. Ger grundläggande förståelse för hur miljöarbete bedrivs ur ett företag sperspektiv. 4 - 6 timmar om dagen i klassrummet.
  Examineras med en skriftlig tentamen i början av vecka 3.
   
 • Vecka 3 & 4. Samhällsekonomi. Ger grundläggande förståelse för varför och hur samhället ger incitament för miljöarbete ute i organisationer. 4-6 timmar om dagen i klassrummet.
  Examineras med en hemtentamen i början av vecka 5
   
 • Vecka 5-8. Projektarbete, normalt i grupp om två eller tre. Företrädelsevis för projekt som kombinerar ett industriellt och ett samhälleligt perspektiv på en viss miljörelaterad fråga.
  Mindre bunden tid med undantag för någon/några övningar/seminarier/case per vecka.
   
 • Sista veckan. Redovisningar av projekt med diskussioner och feedback. Ca 4 timmar om dagen i klassrummet.

Behörighet & urval

Ansökan och behörighet - Lunds universitets kursdatabas

Kursansvarig

Håkan Rodhe
hakan [dot] rodhe [at] iiiee [dot] lu [dot] se
046-222 02 35

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 3782