Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Höstterminen 2020

Nedan finns alla miljövetenskapliga kurser som ges under höstterminen. Många av kurserna ges i samarbete med andra institutioner.

Läs mer om den kurs du är intresserad av eller som du ska läsa. Förkunskapskrav, schema och kursplan hittar du på respektive kurssida.

Scheman publiceras löpande och är preliminära. Slutgiltigt schema får du vid kursstart. Med reservation för eventuella ändringar och felskrivningar.

Kurser på grundnivå

Höstterminen

HT1: Hållbar utveckling för jorden, livet och miljön (MNXD11) 7.5 hp

HT1: Miljövetenskap: grundkurs (MVEA01), 15 hp

HT2: Berg, jord och vatten ur ett miljöperspektiv (GEOA82), 15 hp - geologi.lu.se

HT1: Kemi: Allmän kemi (KEMA20), 15 hp – kemi.lu.se

HT1: Cell- och mikrobiologi BIOA10, 15 hp – biologi.lu.se

HT2: Miljörätt för miljövetare (MVEC18), 15 hp

HT1: Riskanalys inom natur, miljö och hälsa (MVEC12), 15 hp

 

Valfri period

Praktik grundläggande (MVEP01), 15 hp

 

Kurser på avancerad nivå

Höstterminen

HT1: Klimatförändringen, vetenskap och samhälle (MVEN15), 15 hp

HT2: Klimatpolitik, samhällsstyrning och kommunikation (MVEN16), 15 hp

HT1: Miljöskydd (MVET10), 15 hp

HT2: Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelssäkerhet (MVEN21), 15 hp

HT1: Miljöstyrning i näringslivet (MVES01), 15 hp

HT2: Styrning och styrmedel för en hållbar ekonomi (MVES02), 15 hp

HT1: Miljövetenskap - analys och metodik (MVEN03), 15 hp

HT2: Tillämpad miljövetenskap (MVEN24), 15 hp

 

Valfri period

Praktik avancerad (MVEP10), 15 hp


Utöver ovanstående kurser står hela kursutbudet vid Lunds universitet till ditt förfogande.
Lunds universitets kursutbud på lu.se