Höstterminen 2020

Nedan finns alla miljövetenskapliga kurser som ges under höstterminen. Många av kurserna ges i samarbete med andra institutioner.

Läs mer om den kurs du är intresserad av eller som du ska läsa. Förkunskapskrav, schema och kursplan hittar du på respektive kurssida.

Scheman publiceras löpande och är preliminära. Slutgiltigt schema får du vid kursstart. Med reservation för eventuella ändringar och felskrivningar.

Kurser på grundnivå

Höstterminen

HT1: Hållbar utveckling för jorden, livet och miljön (MNXD11) 7.5 hp

HT1: Miljövetenskap: grundkurs (MVEA01), 15 hp

HT2: Berg, jord och vatten ur ett miljöperspektiv (GEOA82), 15 hp - geologi.lu.se

HT1: Kemi: Allmän kemi (KEMA20), 15 hp – kemi.lu.se

HT1: Cell- och mikrobiologi BIOA10, 15 hp – biologi.lu.se

HT2: Miljörätt för miljövetare (MVEC18), 15 hp

HT1: Riskanalys inom natur, miljö och hälsa (MVEC12), 15 hp

 

Valfri period

Praktik grundläggande (MVEP01), 15 hp

 

Kurser på avancerad nivå

Höstterminen

HT1: Klimatförändringen, vetenskap och samhälle (MVEN15), 15 hp

HT2: Klimatpolitik, samhällsstyrning och kommunikation (MVEN16), 15 hp

HT1: Miljöskydd (MVET10), 15 hp

HT2: Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelssäkerhet (MVEN21), 15 hp

HT1: Miljöstyrning i näringslivet (MVES01), 15 hp

HT2: Styrning och styrmedel för en hållbar ekonomi (MVES02), 15 hp

HT1: Miljövetenskap - analys och metodik (MVEN03), 15 hp

HT2: Tillämpad miljövetenskap (MVEN24), 15 hp

 

Valfri period

Praktik avancerad (MVEP10), 15 hp


Utöver ovanstående kurser står hela kursutbudet vid Lunds universitet till ditt förfogande.
Lunds universitets kursutbud på lu.se