Examensarbete på grundnivå

Ett examensarbete på grundnivå omfattar 15 hp. Beroende på vilken examen du planerar att ta ut finns olika examensarbeteskurser:

Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

För dig som vill ta ut en naturvetenskaplig kandidat i miljövetenskap.

MVEK02

Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen med inriktning mot miljö- och hälsoskydd, 15 hp

För dig som vill ta ut en naturvetenskaplig kandidat i miljövetenskap med inriktning miljö- och hälsokskydd.

MVEK03

 

Examensarbete på grundnivå

Poäng: 15 hp
Nivå: Grundnivå
Period: Valfri

Kontakt - examensarbete på grundnivå

Samordnare för examensarbeten
Johanna Alkan Olsson
johanna [dot] alkan_olsson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 17 93

Studievägledare
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 37 82