Examensarbete på avancerad nivå

Ett examensarbete på avancerad nivå omfattar 15 - 30 hp. Beroende på vilken examen du planerar att ta ut finns olika examensarbeteskurser:

Miljövetenskap: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp

För dig som vill ta ut en naturvetenskaplig magister i miljövetenskap
MVEM02

Miljö- och hälsoskydd: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp

För dig som vill ta ut en naturvetenskaplig magister i miljö- och hälsoskydd
MVEM03

Miljövetenskap: Examensarbete för masterexamen, 30 hp

För dig som vill ta ut en naturvetenskaplig master i miljövetenskap
MVEM12

Miljö- och hälsoskydd: Examensarbete för masterexamen, 30 hp

För dig som vill ta ut en naturvetenskaplig master i miljö- och hälsoskydd
MVEM13

Miljövetenskap: Examensarbete för masterexamen, 30 hp 

För dig som vill ta ut en filosofie master med fördjupning i tillämpad klimatstrategi
MVEM30

Miljövetenskap: Examensarbete för masterexamen, 45 hp 

För dig som vill ta ut en filosofie master med fördjupning i tillämpad klimatstrategi
MVEM45

Examensarbete på avancerad nivå

Poäng: 15 hp - 30 hp
Nivå: Avancerad nivå
Period: HT/VT

Kontakt

Samordnare för examensarbeten

Johanna Alkan Olsson
johanna [dot] alkan_olsson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 17 93

Maria Hansson
maria [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 46 28

Studievägledare
yvonne [dot] persson [at] mv [dot] lu [dot] se
046-222 37 82