Ett cirkulärt och biobaserat samhälle (15 hp)

Kursens övergripande mål är att studenterna skall tillägna sig kunskaper och färdigheter om hållbar markanvändning och ett cirkulärt och biobaserat samhälle, där åtgärder för minskade utsläpp av växthusgaser och hållbar resursanvändning står i fokus. Kursen ger en fördjupad förståelse för nationella och globala landbaserade resursflöden, och de naturliga och samhälleliga processer som styr dessa. Kursen inkluderar studier av olika verktyg för analys av potentiella miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter av alternativ resursanvändning och styrningslogik, med speciellt fokus på cirkulär och biobaserad ekonomi samt dess länkar till en hållbar markanvändning.

Undervisningen utgörs av föreläsningar, fallbaserade seminarier, workshoppar, skriftliga uppgifter, studiebesök och projektarbeten.

Behörighet & urval

Ansökan och behörighet - Lunds universitets kursdatabas


 

Kursansvarig

Helena Hanson
helena [dot] hanson [at] cec [dot] lu [dot] se
046 - 222 02 02

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 3782