Kurser

Miljövetenskap som ämne kombinerar en stor del grundläggande naturvetenskaplig kunskap om miljöproblems orsaker och konsekvenser med samhällsvetenskaplig och juridisk kunskap både i utbildningarna och de ingående kurserna.

Nedan finns alla kurser som är obligatoriska ifall man läser en utbildning i miljövetenskap eller miljö- och hälsoskydd samt de kurser som vi ger som fristående kurser inom ämnet miljövetenskap.

Läsåret består av en höst- och vårtermin på 30 hp vardera. De flesta miljövetenskapliga kurser är på 15 hp och sträcker sig över en halv termin.

Kurser på grundnivå

Höstterminen
 

HT1: Hållbar utveckling för jorden, livet och miljön (MNXD11) 7.5 hp

HT1: Miljövetenskap: grundkurs (MVEA10), 15 hp

HT2: Berg, jord och vatten ur ett miljöperspektiv (GEOA82), 15 hp - geologi.lu.se

HT1: Kemi: Allmän kemi (KEMA20), 15 hp – kemi.lu.se

HT1: Cell- och mikrobiologi BIOA10, 15 hp – biologi.lu.se

HT2: Miljörätt för miljövetare (MVEC18), 15 hp

HT1: Riskanalys inom natur, miljö och hälsa (MVEC12), 15 hp

 

Vårterminen
 

VT1: Hållbar utveckling för jorden, livet och miljön (MNXD11) 7.5 hp

VT1: Miljöfysik (FYSA15), 15 hp – lu.se

VT1: Miljö - politik och förvaltning (MVEB15), 15 hp

VT1: Kemi: Allmän kemi (KEMA20), 15 hp – kemi.lu.se

VT1: Industriell miljöekonomi för miljövetare (MVEC20), 15 hp

VT2: Ekologi (BIC10), 15 hp – biologi.lu.se

  VT: Examensarbete på grundnivå, 15 hp

 

Valfri period
 

Praktik grundläggande (MVEF01), 15 hp

Kurser på avancerad nivå

Höstterminen
 

HT1: Klimatförändringen, vetenskap och samhälle (MVEN15), 15 hp

HT2: Klimatpolitik, samhällsstyrning och kommunikation (MVEN16), 15 hp

HT1: Miljöskydd (MVET10), 15 hp

HT2: Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelssäkerhet (MVEN21), 15 hp

HT1: Miljöstyrning i näringslivet (MVES01), 15 hp

HT2: Styrning och styrmedel för en hållbar ekonomi (MVES02), 15 hp

HT1: Miljövetenskap - analys och metodik (MVES13), 15 hp

HT2: Tillämpad miljövetenskap (MVEN24), 15 hp

 

Vårterminen
 

VT1: Samhällsplanering med klimatperspektiv (MVEN27), 15 hp

VT2: Klimatstrategiska metoder (MVEN18), 15 hp

VT1: Miljö- och hälsoskydd – metodik och praktik (MVEN11), 15 hp

VT1: Ett cirkulärt och biobaserat samhälle (MVES13), 15 hp

VT2: Miljöövervakning (MVES04), 15 hp

  VT: Examensarbete på avancerad nivå

 

Valfri period
 

Praktik avancerad (MVEP10), 15 hp

 

Utöver ovanstående kurser står hela kursutbudet vid Lunds universitetet till ditt förfogande

Lunds universitets kursutbud – lu.se