Kursanalyser Miljövetenskap

2019

MVEA01 Miljövetenskap grundkurs

MVEC12 Riskanalys inom natur, miljö och hälsa (PDF 204 kB, ny flik)

MVES01 Miljöstyrning i näringslivet (PDF 124 kB, ny flik)

MVEN15 Klimatförändringen (PDF 120 kB, ny flik)

MVEN03 Miljövetenskap - analys och metodik (PDF 331 kB, ny flik)

MVET10 Miljöskydd (PDF 72 kB, ny flik)

MVEN21 Livsmedelssäkerhet (PDF 118 kB, ny flik)

MVEN24 Tillämpad miljövetenskap (PDF 106 kB, ny flik)

MVEN16 Klimatpolitik, samhällsstyrning och kommunikation

MVES02 Styrning och styrmedel för en hållbar ekonomi (PDF 129 kB, ny flik)

MVEC18 Miljörätt för miljövetare

MVES03 Ett cirkulärt och biobaserat samhälle

MVEC14 Industriell miljöekonomi för miljövetare (PDF 190 kB, ny flik)

MVEN11 Miljö- och hälsoskyddsarbete, metodik och praktik (PDF 99 kB, ny flik)

MVEB15 Miljöpolitik och förvaltning (PDF 114 kB, ny flik)

MVEN17 Samhällsplanering med klimatperspektiv (PDF 124 kB, ny flik)

MVEN06 Miljöövervakning (PDF 118 kB, ny flik)

MVEN18 Klimatstrategiska metoder (PDF 118 kB, ny flik)

2020

MNXD11 Hållbar utveckling för jorden, livet och miljön

MVEA01 Miljövetenskap grundkurs

MVEC12 Riskanalys inom natur, miljö och hälsa (PDF 204 kB, ny flik)

MVES01 Miljöstyrning i näringslivet (PDF 124 kB, ny flik)

MVEN15 Klimatförändringen (PDF 120 kB, ny flik)

MVEN03 Miljövetenskap - analys och metodik (PDF 331 kB, ny flik)

MVET10 Miljöskydd (PDF 72 kB, ny flik)

MVEN21 Livsmedelssäkerhet (PDF 118 kB, ny flik)

MVEN24 Tillämpad miljövetenskap (PDF 106 kB, ny flik)

MVEN16 Klimatpolitik, samhällsstyrning och kommunikation

MVES02 Styrning och styrmedel för en hållbar ekonomi (PDF 129 kB, ny flik)

MVEC18 Miljörätt för miljövetare

MVES03 Ett cirkulärt och biobaserat samhälle

MVEC14 Industriell miljöekonomi för miljövetare (PDF 76 kB, ny flik)

MVEN11 Miljö- och hälsoskyddsarbete, metodik och praktik (PDF 69 kB, ny flik)

MVEB15 Miljöpolitik och förvaltning (PDF 95 kB, ny flik)

MVEN17 Samhällsplanering med klimatperspektiv (PDF 128 kB, ny flik)

MVEN06 Miljöövervakning (PDF 118 kB, ny flik)

MVEN18 Klimatstrategiska metoder (PDF 118 kB, ny flik)