Kandidatprogram (180hp)

MILJÖVETENSKAP OCH MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

Vi erbjuder två kandidatprogram, ett i miljövetenskap och ett i miljö- och hälsoskydd. Båda programmen är 3-åriga och ger dig en kandidatexamen i miljövetenskap.

Dagens miljöfrågor är många och globala. Det pågår ett omfattande arbete för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av samhället, samtidigt som vi måste identifiera och åtgärda redan existerande miljöproblem. Våra utbildningar är naturvetenskapliga med inslag av exempelvis juridik, statsvetenskap och ekonomi vilket ger djup förståelse av orsaker till miljöproblem samtidigt som man får insikt i hur miljöfrågor regleras och styrs och förebyggs. Studierna innefattar föreläsningar av både forskare och yrkesaktiva, studiebesök, projektarbeten, tentor och praktiska övningar.

Två unga män som sitter på en gräsmatta och studerar. Foto.

Miljövetenskap

Utbildningen är för dig som vill arbeta med att förebygga och åtgärda miljöproblem. Du kan specialisera dig inom ett miljöområde, exempelvis ekotoxikologi, naturvård eller markvård.

Med examen i miljövetenskap har du ett brett arbetsfält du kan bland annat arbeta som konsult, miljöstrateg eller miljöhandläggare.
Om utbildningen i Miljövetenskap, vilka kurser som ingår och vad du kan jobba med.

Studenter och lärare på ett fält. Foto.

Miljö- och hälsoskydd

En yrkesinriktad utbildning för dig som vill arbeta med miljö- och hälsovårdsfrågor inom privata företag eller offentlig förvaltning.

Efter examen kan du arbeta som miljö- och hälsoskyddsinspektör, ett yrke med en tydlig identitet och god arbetsmarknad.
Om utbildningen i Miljö- och hälsoskydd, vilka kurser som ingår och vad du kan jobba med.