Kontakt forskarutbildning i miljövetenskap

Professor och studierektor för forskarutbildningen

Natascha Kljun
natascha [dot] kljun [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 4731

Natascha är ansvarig för kurser inom miljövetenskaplig forskarutbildning och fattar beslut om poäng under doktorandutbildningen. Kontakta Natascha för allmänna frågor kring forskarutbildningen.

Universitetslektor och biträdande studierektor

Maria Hansson
natascha [dot] kljun [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 4628

Maria är delansvarig för kurser inom miljövetenskaplig forskarutbildning och doktorandmöten tillsammans med handledare.

Forskningsadministratör

Ylva van Meeningen
ylva [dot] van_meeningen [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 01 81

Kontakta Ylva vid frågor om Ladok-registrering och övrig doktorandadministration.