Tillgänglighetsredogörelse för cec.lu.se

Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. På den här webbsidan beskriver vi hur cec.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem samt hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som är otillgängligt

  • Vissa dokument som omfattas av lagen är inte helt tillgängliga.
  • Vissa bilder saknar relevant alt-text.
  • Vissa länkar är otydligt formulerade. 
  • På vissa sidor blandas innehåll på svenska och engelska.
  • Vissa filmer är inte textade. 
  • Vissa formulär saknar etiketter.
  • Mobil meny innehåller tomma länkar.

Vi strävar efter att åtgärda alla kända redaktionella tillgänglighetsproblem så snart som möjligt. När det gäller kända tekniska tillgänglighetsproblem har vi som ambition att ha åtgärdat dessa i slutet av år 2020, när den här webbplatsen har uppdaterats till nästa version av webbpubliceringssystemet Drupal.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela kommunikationsansvarig Anna Maria Erling.

anna_maria [dot] erling [at] cec [dot] lu [dot] se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontaktuppgifter till Myndigheten för digital förvaltning – digg.se

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av cec.lu.se. Den senaste bedömningen gjordes 21 augusti 2020.

Övrigt

Webbplatsen publicerades 2014. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 21 augusti 2020.