Regler för reseersättning - examensarbete utomlands

Ersättning utgår för resor från Sverige till destinationen där examensarbetet ska utföras. Det maximala beloppet som ersätts för examensarbete utomlands är 3000:-.

Bilresor ersätts i regel inte. Undantaget är när bilen är enda möjliga färdsättet.

Kvitton ska bifogas i original.

 

Gör så här:

  1. Fyll i "Utläggsräkning CEC" för utlägg och kostnadsersättning under examensarbetet (samtliga rutor utom konteringen).

  2. Bifoga kvitton för samtliga utgifter i original. Om du har tappat bort ett kvitto, så kan du ta ut ett kontoutdrag där utgiften syns (och ditt namn ska stå på utdraget). Om du har fått originalbiljetten i elektronisk form, så bifogar du en utskriven biljett.

  3. Bifoga underlag som bevisar att resan är studierelaterad.

  4. Skriv under.

  5. Lämna utläggsräkningen i original till kursansvarig (Yvonne Persson).

  6. Utbetalande bank är Nordea. Om du inte har ett konto i Nordea eller ett bankkonto som är anslutet till Nordea, behöver du fylla i uppgift om bankkonto till Nordea.
     

Anmäl konto till Nordeas kontoregister - Nordea.se

Ladda ner blankett "Utläggsräkning CEC" (Excel dokument 25 kB, ny flik)

Ladda ner blankett Bilersättning CEC (Excel dokument 25 kB, ny flik)
OBS! beviljas endast i undantagsfall om bil är enda möjliga färdmedlet.

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 37 82

 

Samordnare examensarbeten

Johanna Alkan Olsson
Johanna [dot] alkan_olsson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 17 93