Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Böcker och policy briefs

Policy briefs


Natur på skolgården för lärande, hälsa och hållbarhet

2024

Redaktörer: Anna S. Persson, Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Maria von Post, Biologiska institutionen, Johan Kjellberg Jensen, Biologiska institutionen och Centrum för miljö- och klimatvetenskap, samtliga från Lunds universitet.

BECC/CEC

Öppna som pdf (476 kB)


Återställning av vildare natur för människor och biologisk mångfald

2021

Författare: Tobias Kummerle, Henrik G. Smith, Joris Cromsigt, Regina Lindborg, Jens-Christian Svenning, Carl-Gustaf Thulin. 

BECC/CEC

Öppna som pdf (380 kB, ny flik)


Samordnad landskapsförvaltning – Ett nytt sätt att förvalta landskap för att uppnå hållbarhetsmålen

2020

Författare: Cecilia Akselsson, Carina Keskitalo, Karin Öhman, Thomas Ranius, Maria Forsberg, Henrik Smith. 

BECC

Öppna som pdf (537 kB, ny flik)


Grön infrastruktur för bevarande av biologisk mångfald

2020

Författare: Maria von Post, Johan Ekroos, Johanna Alkan Olsson, Åsa Knaggård, Ola Olsson, Anna Persson, Henrik G. Smith, Lunds universitet

Öppna som pdf (2.6 MB, ny flik)


Ecological interventions in agricultural landscapes – scale matters!

2016

Författare: Juliana Dänhardt och Henrik G Smith, Lunds universitet.

MULTAGRI

Öppna som pdf (på engelska, 0,5 MB, ny flik)


Impacts of the CAP’s environmental policy instruments on farm structures, agricultural incomes and public goods

2016

Författare: Mark Brady och Jordan Hristov, Lunds universitet, Amanda Sahrbacher, Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies, Germany, and Felix Schläpfer, Kalaidos University of Applied Sciences, Switzerland.

MULTAGRI

Öppna som pdf (på engelska, 0,6 MB, ny flik)


Governance approaches to address scale issues in biodiversity management – current situation and ways forward

2016

Författare: Julia Leventon, Jens Newig, Tamara Schaal and Sarah Velten, Leuphana University Lüneburg, Germany.

MULTAGRI

Öppna som pdf (på engelska, 0,5 MB, ny flik)


Åtgärder på gårdsnivå för att stödja biologisk mångfald och ekosystemtjänster

2016

Författare: Henrik G. Smith, Riccardo Bommarco, Katarina Hedlund, Lunds universitet.

SAPES

Öppna som pdf (660 kB, ny flik)


Landskapsperspektivet

2016

Författare: Henrik G Smith, Juliana Dänhardt, Lunds universitet

SAPES

Öppna som pdf (631 kB, ny flik)


Styrmedel som tillvaratar lantbrukarnas drivkrafter och engagemang 

2016

Författare: Thomas Hahn, Stockholms universitet, Mark Brady, Lunds universitet

SAPES

Öppna som pdf (314 kB, ny flik)


Mot en evidensbaserad CAP

2016

Författare: Juliana Dänhardt, Henrik G. Smith, Mark Brady, Ullrika Sahlin, Lunds universitet

SAPES

Öppna som pdf (1,4 MB, ny flik)


Tvågradersmålet

2015

Författare: Markku Rummukainen, Lunds universitet

Klimat i fokus

Öppna som pdf (1,47 MB, ny flik) 


Naturvård segregerad från eller integrerad i jordbrukslandskapet?

2015

Författare: Johan Ekroos och Henrik Smith, Lunds universitet, Anja Ödman Ekerö kommun

BECC

Öppna som pdf (1,26 MB, ny flik) 


Globala utsläppen ökar, men måste ner

2014

Författare: Markku Rummukainen, Lunds universitet

Klimat i Fokus

Öppna som pdf (1,63 MB, ny flik) 


Klimatförändringen, ekosystem och arter

2014

Författare: Henrik G. Smith, Lunds universitet

Klimat i Fokus

Öppna som pdf (2,51 MB, ny flik) 


Fönstret för tvågradersmålet på glänt, på väg att stängas

2013

Författare: Markku Rummukainen, Lunds universitet

Klimat i Fokus

Öppna som pdf (1,56 MB, ny flik) 


Partiklar i atmosfären påverkar klimatet

2013

Författare: Erik Swietlicki, Lunds universitet

Klimat i Fokus

Öppna som pdf (1,74 MB, ny flik) 


Klimatet tar inte paus

2013

Författare: Marianne Hall och Markku Rummukainen, Lunds universitet

Klimat i Fokus

Öppna som pdf (771 kB, ny flik) 


Klimatkänslighet och utsläppsbanor

2013

Författare: Marianne Hall och Markku Rummukainen, Lunds universitet

Klimat i Fokus

Öppna som pdf (1,05 MB, ny flik) 


Försurning av mark och vatten i Sverige

2013

Författare: Cecilia Akselsson, Lunds universitet

BECC

Öppna som pdf (1,26 MB, ny flik) 


Klimatanpassad skogsskötsel

2013

Författare: Anna Maria Jönsson, Lunds universitet

BECC

Öppna som pdf (1,4 MB, ny flik) 


Skog och jordbruk på dikade våtmarker avger stora mängder växthusgaser

2013

Författare: Åsa Kasimir Klemedtsson, Göteborgs universitet

BECC

Öppna som pdf (1 MB, ny flik) 


Skogsmarkens humuslager byggs upp underifrån

2013

Författare: Håkan Wallander, Lunds universitet

BECC

Öppna som pdf (1,32 MB, ny flik) 


Troposfäriskt ozon ett hot mot ekosystem, luftkvalitet och klimat

2013

Författare: David Simpson, Norske Meteorologisk Institutt och Chalmers

MERGE

Öppna som pdf (1,43 MB, ny flik) 


Böcker 


Hållbarhetsantologin "15 hållbara lösningar för framtiden"

2015

Öppna som pdf (4,58 MB, ny flik) 


Klimatantologin "15 nedslag i klimatforskningen"

2013

Öppna som högupplöst pdf (12 MB, ny flik)

Öppna som lågupplöst pdf (1,5 MB, ny flik)

Kontakt

Kommunikationsansvarig
Anna Maria Erling
anna_maria [dot] erling [at] cec [dot] lu [dot] se (anna_maria[dot]erling[at]cec[dot]lu[dot]se)
070-574 89 97