Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Filmer med våra forskare

 Så fattar politiker beslut under coronakrisen

Statsvetaren Åsa Knaggård är knuten till CEC och forskar på hur politiker fattar beslut under stor osäkerhet. Under coronakrisen har svenska politiker lyssnat ovanligt mycket på experter, säger hon.


Upptäck naturen runt husknuten

Tio växter att spana efter eller smaka på, i staden eller på skogsutflykten.


Pollinerande insekter

Var trivs pollinatörerna bäst? Romain Carrié vid CEC har jämfört ekologiska odlingsmetoder med konventionella och funnit stora skillnader.


Tidig vår

En studie visar att vegetationen i Sverige börjar grönska mellan en och två veckor tidigare nu jämfört med för 16 år sedan.


Markanvändning ur ett skånskt perspektiv

Globala rapporter har pekat ut jordbruket som en starkt bidragande orsak till minskad biologisk mångfald och klimatförändringar. Gäller detta även för svenskt jordbruk? Och vad kan man i så fall göra åt det? Det var frågor som diskuterades när Lunds universitet bjöd in markägare, beslutsfattare och andra sakkunniga till diskussion. Markku Rummukainen inledde samtalet.

Fler videor från diskussionen hittar du i en artikel på cec.lu.se


Debatt i Lund: Mat, makt och miljö – går det att äta klimatsmart?

Konsumenter har fått axla ett stort ansvar när det gäller att välja hälsosam, klimatsmart och hållbart producerad mat. Frågan är hur stor makt konsumenter egentligen har. Vilket ansvar har livsmedelsproducenterna? Och politikerna? Debatt i Lund den 24 april 2018 med Sveriges miljöminister Karolina Skog, Ann-Helen Meyer von Bremen, journalist och författare, Fredrik Hedenus från Chalmers, och CEC:s Henrik Smith.


Så fixar du surr i vårträdgården

CEC:s Lina Herbertsson berättar hur man kan underlätta för bin och andra pollinerare i sin egen trädgård.

Lina Herbertsson. Foto.


Se intervju med Lina på Lunds universitets Facebooksida.


Mainstreaming ecosystem services in Agricultural production

Workshop organiserad av CEC och BECC som ägde rum den 21–22 november 2017.

  • How to interact with farmers to develop tools for assessment of ecosystem services – Johanna Alkan Olsson, CEC Lunds universitet
  • Five hammers, one nail. Evaluating effects of CAP greening alternatives on ecosystem services – Yann Clough, CEC Lunds universitet
  • Ecosystem services in decision making – Hanna Östergård, Naturvårdsverket
  • Synthesis of Agricultural Evidence – Neal Haddaway, Mistra Eviem-SEI 
  • EKLIPSE: approach, process and envisioned contribution to the CAP – Zoi Konstantinou, University of Porto
  • From research to policy – Helena Johansson, Agrifood Lunds universitet
  • How can we involve farmers in creating and exchanging knowledge? – Mark Brady, Agrifood Lunds universitet och SLU
  • Are we asking the right questions? – Tim Benton, University of Leeds

Små kryp med stora uppgifter: Varför försvinner våra bin?

Lina Herbertsson berättar om pollinerande insekter, jordgubbar och choklad – och hur allt hänger ihop. Föredraget är en del av Lunds universitets jubileumskurs i samband med att universitetet firade 350 år.


Debatt i Lund – Hur blir klimathotet hett?

Översvämningar, extrema värmeböljor, brist på mat och vatten. Klimatet förändras och det påverkar allt liv på jorden, det har forskningen slagit fast. Men når forskarna fram med sitt budskap? Till politikerna? Till allmänheten? Och leder klimatförhandlingarna egentligen nån vart? Debatt i Lund den 3 april 2014 med Markku Rummukainen och Lennart Olsson från Lunds universitet, Anders Turesson, Regeringskansliet och Alva Snis Sigtryggsson, Fältbiologerna.


Intervju med Markku Rummukainen

Intervju på engelska med Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet och en av huvudförfattarna till rapporten “Climate Change 2013 – the Physical Sience Basics” som utgör den första delrapporten i IPCC:s AR5.

Rapporten på www.ipcc.ch

 

Kontakt

Kommunikationsansvarig
Anna Maria Erling
anna_maria [dot] erling [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 68 96
070-574 89 97