Forskningsresultaten från CEC:s verksamhet har ett stort allmänintresse och våra forskare förekommer flitigt i media.

En maskros framför ett fönster, genom vilket man ser grönska. Foto.