Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

NATURVATION

NATure-based URban innovation

NATURVATION (NATure-based URban innovation) är ett Horisont 2020-projekt, finansierat av EU-kommissionen med 7,8 miljoner euro, som startade i november 2016.

Grön trädgård på hustak i en stad. Foto.

Naturbaserade lösningar

Naturbaserade lösningar (NBS) är lösningar som är inspirerade av och stöds av naturen. Med NBS finns möjligheten att möta urbana utmaningar, som den globala klimatförändringen, på ett hållbart sätt samtidigt som lösningarna bidrar till ekonomisk verksamhet och socialt välbefinnande.

Exempel på NBS är parker som sänker lufttemperaturen och bidrar till rekreationsmöjligheter, gröna tak, våtmarker och dagvattendammar som fördröjer dagvattenflöden och genomsläppliga markmaterial, vegetation och regnträdgårdar som infiltrerar vatten. För att förstå möjligheten med NBS för hållbar stadsutveckling tar NATURVATION ett transdisciplinärt, internationellt grepp för att fånga upp de multipla effekterna och värdena av olika NBS-lösningar.

Projektmål

Projektet har tre huvudsakliga mål: vidareutveckla värderingsmetoder, möjliggöra innovationer och förstå potentialen med NBS. Forskare från CEC kommer att arbeta med att vidareutveckla metoder för kartläggning och värdering av de multipla funktioner som NBS genererar, för att skapa en stadig evidensbaserad grund och verktyg för beslutsfattare. Detta kommer att genomföras tillsammans med forskare från PBL, Utrecht University, Central European University och IFL i nära samarbete med de urbana-regionala innovationspartnerskapen (URIPs) som leds av partnerstäderna.

Lunds universitet kommer att jobba speciellt nära Malmö stad och den associerade URIPen. NATURVATION kommer genom meddesign, medutveckling och medimplementering tillsammans med URIPsen att visa potentialen och styrkan med NBS vilket är nödvändigt för att stödja policy, företagande och samhällsorganisationer i Europeiska städer. En internationell arbetsgrupp (inkluderat UN-HABITAT, Arup, White Architects, Ramboll Living City Laboratory, Climate-KIC, African Centre for Cities, Environment Agency UK, IPBES Indigenous and Local Knowledge Task Force and University of Munich) kommer att följa projektet och utgöra försöksplattform för utveckling av kunskap, rekommendationer, processer och verktyg vilket möjliggör spridning, replikering och internationalisering av projektet.

Så här kan du använda verktygen

 

Kontakt NATURVATION

 

Maskrosor som växer på en stadsgata. Foto.

Kontakta Helena Hanson för att få veta mer om projektet NATURVATION. 

Helena Hanson

Medverkande organisationer

NATURVATION involverar forskare från CEC, IIIEE och LUCSUS vid Lunds universitet.

Vid CEC arbetar professor Katarina Hedlund, PhD Helena Hanson och Peter Olsson i projektet.

Konsortiet för det fyra år långa projektet leds av Durham University (professor Harriet Bulkeley) och består av forskningsorganisationer med expertis inom områdena stadsutveckling, ekologi, geografi, innovationsstudier och ekonomi (Central European University, Leibniz-Institut für Länderkunde (IFL), Lunds universitet, Universitat Autònoma de Barcelona och Utrecht University).

Om Harriet Bulkeley på dur.ac.uk

Konsortiet inkluderar även organisationer med en omfattande praktisk erfarenhet och policyexpertis kring att utveckla, stödja och implementera hållbar utveckling (Ecologic Institute, PBL the Netherlands Environment Agency, ICLEI Cities for Sustainability) samt sex partnerstäder: Barcelona (Spanien), Györ (Ungern), Leipzig (Tyskland), Malmö (Sverige), Newcastle (Storbritannien) och Utrecht (Nederländerna).