Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Markku Rummukainen. Foto.

Markku Rummukainen

Professor

Markku Rummukainen. Foto.

Skåne idag och i framtiden

Författare

 • Åsa Knaggård
 • Karin Ericsson
 • Marianne Hall
 • Emma Lund
 • Markku Rummukainen
 • Victoria Sjöstedt

Redaktör

 • Marianne Hall
 • Emma Lund
 • Markku Rummukainen

Summary, in Swedish

De beslut vi tar idag och i framtiden avgör om världen går mot en tvågraders- eller en fyragradersvärld, eller någonting där emellan.Vertikal samverkan mellan politiska nivåer och horisontell samverkan mellan sektorer är viktig för att möjliggöra kostnadseffektiva ambitiösa utsläppsminskningar och åtgärder för klimatanpassning i Skåne.Arbetet med Klimatsamverkan Skåne och Strukturbild för Skåne är ett bra första steg, men kan fördjupas och utvecklas. Koordinering med andra samverkansinsatser kan bidra ytterligare till framgångsrikt arbete.Regionens samverkan med näringslivet är relativt väl utvecklad, men kan förstärkas ytterligare, särskilt vad gäller klimatanpassning.Medborgarna kan involveras mer i arbetet med utsläppsminskningar och klimatanpassning.Beslutsprocesser som är transparenta, som förmår inkludera flera olika perspektiv och som möjliggör lärande över tid är till gagn för klimatarbetet lokalt och regionalt.

Avdelning/ar

 • Statsvetenskapliga institutionen
 • Miljö- och energisystem
 • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
 • MERGE: ModElling the Regional and Global Earth system
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publiceringsår

2015

Språk

Svenska

Sidor

229-240

Publikation/Tidskrift/Serie

Klimatsäkrat Skåne

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

Ämne

 • Political Science
 • Earth and Related Environmental Sciences

Nyckelord

 • klimatanpassning
 • utsläppsminskning
 • organisation
 • Skåne
 • klimat
 • utveckling

Status

Published

Projekt

 • LUCID - Lund University Centre of Excellence for Integration of Social and Natural Dimensions of Sustainability

Report number

2

Forskningsgrupp

 • Miljöpolitik
 • Förvaltning - demokrati
 • LUCID - Lund University Centre of Excellence for Integration of Social and Natural Dimensions of Sustainability

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-981577-41