Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Markku Rummukainen. Foto.

Markku Rummukainen

Professor

Markku Rummukainen. Foto.

Klimatkänslighet och utsläppsbanor

Författare

  • Marianne Hall
  • Markku Rummukainen

Summary, in Swedish

Klimatkänslighet – ett viktigt begrepp

Klimatkänsligheten definieras som den långsiktiga temperaturökning som blir resultatet av en fördubbling av mängden koldioxid i atmosfären. Även om definitionen hänvisar till en fördubbling av halten koldioxid i atmosfären, gäller den generellt även för en fördubbling av halten koldioxidekvivalenter, vilket är ett omräkningsmått som innefattar alla växthusgaser (förutom vattenånga). Klimatkänsligheten är alltså ett mått för hur känsligt klimatsystemet är för störningar. Dess troliga värde bedöms ligga mellan 1,5 och 4,5 grader enligt AR5. Klimatkänsligheten är inte något egentligt scenario för framtida temperaturökning, den beskriver ju endast resultatet av en viss förändring av halten växthusgaser. För att räkna på hur temperaturutvecklingen kan se ut framöver bör man utgå från olika antaganden om hur mycket växthusgaser som släpps ut framöver och hur snabbt detta sker, det vill säga formen på framtidens utsläppsbanor.

Avdelning/ar

  • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

Publiceringsår

2013

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Klimat i Fokus

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Klimatinitiativet, Lunds universitet

Ämne

  • Earth and Related Environmental Sciences

Status

Published

Report number

1