Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Markku Rummukainen. Foto.

Markku Rummukainen

Professor

Markku Rummukainen. Foto.

Lunds kommuns klimatpolitiska råd : Rapport 2020

Författare

 • Lena Neij
 • Roger Hildingsson
 • Johanna Alkan Olsson
 • Lena Winslott Hiselius
 • Markku Rummukainen
 • Fredrik N G Andersson
 • Anna Peterson
 • Catharina Sternudd

Summary, in Swedish

Lunds kommuns klimatpolitiska råd bildades hösten 2018 med uppdrag att utvärdera hur Lunds kommuns samlade politik är förenlig med de klimatmål som
antagits av kommunfullmäktige. Rådet, som består av forskare från Lunds universitet (LU) och SLU Alnarp, har sammantaget en bred tvär- och mångvetenskaplig kompetens och en gedigen erfarenhet av samverkan med samhället. Samarbetet mellan Lunds kommun och akademin har sedan länge
stimulerat utvecklingen i Lund och utgör en viktig källa till nytänkande och problemlösning.

Rådet uppskattar förtroendet att utvärdera kommunens klimatarbete, men uttrycker samtidigt en ödmjukhet inför komplexiteten i detta arbete. Rådets ambition är att sträva efter att vara kritiskt granskande, men också konstruktivt och lösningsorienterat för att kunna bidra till utvecklingen av det lokala klimatarbetet.

Lunds kommuns klimatpolitiska råd presenterar årligen en rapport i vilken Rådet granskar Lunds kommuns samlade klimatpolitik. Detta är Rådets andra rapport och granskningen utgår ifrån de mål som antagits i LundaEko II under rubrikerna Minsta möjliga klimatpåverkan och Klimatanpassning. I rapporten utvärderar Rådet i vilken utsträckning kommunens arbete är tillräckligt för att nå etappmålen för 2020. Rådet identifierar även utmaningar och rekommendationer för arbetet med att nå de övergripande målen för 2030 och 2050. I årets rapport har Rådet valt att även mer ingående rikta fokus på transportsektorns klimatpåverkan.

Rådet har i sin granskning utgått från tillgängliga planer, dokument, redovisningar och data. Detta material har kompletterats med samtal och intervjuer med ansvariga tjänstemän samt möten med andra intressenter, såsom Ungdomspolitiken och Klimatalliansen i Lund.

Avdelning/ar

 • Internationella miljöinstitutet
 • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
 • Trafik och väg
 • MERGE: ModElling the Regional and Global Earth system
 • Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • Statsvetenskapliga institutionen
 • Nationalekonomiska institutionen
 • Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Publiceringsår

2020-03-31

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Lunds kommun

Ämne

 • Earth and Related Environmental Sciences

Status

Published