Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Markku Rummukainen. Foto.

Markku Rummukainen

Professor

Markku Rummukainen. Foto.

Världen förändras

Författare

 • Marianne Hall
 • Markku Rummukainen

Redaktör

 • Marianne Hall
 • Emma Lund
 • Markku Rummukainen

Summary, in Swedish

Klimatförändringarna gör världen successivt varmare, förändrar nederbördsmönster, höjer havsytenivån, med mera. Klimatet har redan förändrats och i alla fall en viss fortsatt förändring är oundviklig på grund av tidigare och pågående växthusgasutsläpp.Hur stora klimatförändringarna blir på sikt beror i första hand på beslut om och åtgärder för att minska vår klimatpåverkan, det vill säga utsläppen från framför allt fossila bränslen och ohållbar markanvändning.Att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader är en utmaning, men möjligt, och sammanfaller med en utveckling mot en mer hållbar värld. Fortsätter i stället dagens trender, kan jorden blir omkring fyra grader varmare under 2000-talet.Alla regioner och sektorer påverkas av klimatförändringarnas effekter, men på olika sätt. Risker förknippade med detta kan minskas genom anpassning.Skåne, liksom andra regioner, både påverkar klimatet och påverkas av klimatförändringarna. Regionen påverkas av omvärldens val i klimatfrågan, men Skåne väljer själv sin väg och ambitionsnivå.

Avdelning/ar

 • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
 • MERGE: ModElling the Regional and Global Earth system
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publiceringsår

2015

Språk

Svenska

Sidor

13-20

Publikation/Tidskrift/Serie

Klimatsäkrat Skåne

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

Ämne

 • Earth and Related Environmental Sciences

Nyckelord

 • utsläppsscenarier
 • klimatförändringar
 • växthusgaser
 • klimatanpassning
 • Skåne
 • klimat

Status

Published

Report number

2

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-981577-4-1