Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Markku Rummukainen. Foto.

Markku Rummukainen

Professor

Markku Rummukainen. Foto.

Framtidsscenarier

Författare

 • Marianne Hall
 • Åsa Knaggård
 • Markku Rummukainen
 • Håkan Pihl
 • Jessica Wadin

Redaktör

 • Marianne Hall
 • Emma Lund
 • Markku Rummukainen

Summary, in Swedish

I detta kapitel skisseras fyra möjliga framtider. Oavsett scenario krävs i Skåne både utsläppsminskningsåtgärder och anpassningsåtgärder. I närtid skiljer sig inte behovet av anpassnings- åtgärder åt mellan de olika scenarierna.

Kostnaden för klimatsäkring kan skilja sig åt, till exempel beroende på hur väl integrerade utsläppsminskningsåtgärderna är med andra beslut och utveckling, och hur väl man lyckas finna och arbeta med positiva synergier. Detta kan även ge återverkningar på samhällets möjligheter till klimatanpassning.

Vägen mot en tvågradersvärld kännetecknas i Skåne av ett utsläppsminskningsarbete som är väl integrerat med fysisk planering och infrastruktursatsningar, som sker i vertikal och horisontell samverkan, och som stärks av investering i teknikutveckling och innovationer drivna
av eller i samverkan med näringslivet, samt av en normförskjutning hos individer mot ökat engagemang för ett klimatsäkrat samhälle.

Även i en fyragradersvärld strävar Skåne mot att uppnå sina klimatmål, men arbetet försvåras och fördyras av bristande internationell samordning och regelverk, och risken för koldioxidläckage är stor. Stora krav ställs på inhemsk teknikutveckling, och på individers engagemang.

I en fyragradersvärld är behovet av klimatanpassning mycket stort. Effekter märks på bland annat infrastruktur och ekosystem i Skåne, och effekter ute i världen ger ökande klyftor mellan grupper och regioner, bland annat på grund av återverkningar på livsmedelssäkerheten. Stora kostnader för klimatanpassning riskerar även inom Skåne att skapa ökad ojämlikhet mellan resurssvaga och resursstarka kommuner, företag och individer.

Avdelning/ar

 • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
 • Statsvetenskapliga institutionen
 • Företagsekonomiska institutionen
 • Institutet för Ekonomisk forskning
 • MERGE: ModElling the Regional and Global Earth system
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publiceringsår

2015

Språk

Svenska

Sidor

221-228

Publikation/Tidskrift/Serie

Klimatsäkrat Skåne

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

Ämne

 • Political Science
 • Earth and Related Environmental Sciences

Nyckelord

 • scenario
 • klimatförändringar
 • klimat
 • klimatanpassning
 • Skåne
 • styrning
 • samverkan

Status

Published

Report number

2

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-981577-41