Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

LU Food Faculty

LU Food Faculty är ett av våra tematiska samverkansinitiativ.

Många av dagens hållbarhetsutmaningar skulle kunna lösas genom att förbättra livsmedelssystemet. LU Food Faculty är ett tvärvetenskapligt nätverk som omfattar alla aspekter av livsmedelsvetenskap. Forskare bidrar med både grundforskning och tillämpad forskning, i nära samarbete med offentliga och industriella partner, för att ta itu med utmaningarna i livsmedelssystemet i vår region och även på nationell och internationell nivå.

Food Facultys uppdragsbeskrivning

Vårt mål är att:

  • Främja samverkan och samarbeten över fakultetsgränser inom Lunds universitet.
  • Främja samverkan och samarbeten mellan LU forskare och externa intressenter.
  • Stödja Lunds universitets framtida forskningskompetens inom livsmedel.
  • Stödja tvärvetenskapliga ansökningar för forsknings och innovationsmedel med Lunds universitet som huvudsökande partner.
  • Hjälpa till med innovationsprocesser i forskningsprojekt.
  • Synliggöra pågående forskning inom livsmedelsrelaterade vetenskaper vid Lunds universitet.

LU Food Faculty har prioriterat fem områden som fångar upp bredden i utmaningarna och knyter samman forskningen mellan olika vetenskaper med relevans för livsmedelsområdet.

Våra fem fokusområden: