Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Litteraturlista MVEA10 HT24

Litteraturlistan består av obligatorisk litteratur och referenslitteratur. Litteratur tillkommer i relation till uppgifter och övningar.

Viss kurslitteratur finns som elektronisk resurs. Dessa nås via en organisations hemsida eller LUBcat-katalog 

Obligatorisk litteratur

Ayers, J.C. (2017). Sustainability: An Environmental Science Perspective (1st ed.). [Elektronisk resurs]. CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781315183237

Hedenus, Persson & Sprei. (2022). Hållbar utveckling: nyanser och tolkningar. (2nd ed.) Studentlitteratur. (151 s). 

Katz, B.G. (2020). The Nitrogen Cycle. In Nitrogen Overload, B.G. Katz (Ed.). [Elektronisk resurs] https://doi.org/10.1002/9781119513933.ch2

Robbins, P., Hintz, J. G., & Moore, S. A. (2022). Environment and society: a critical introduction. (3rd ed.). John Wiley & Sons.

Referenslitteratur 

Naturvårdsverket (2024). Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2024 - Med fokus på statliga insatser. [Elektronisk resurs]. Stockholm: Naturvårdsverket.

Petersson, G. (2006). Kemisk miljövetenskap. Kemi och bioteknik, Chalmers. [Elektronisk resurs] Nås via https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/72639.pdf

RUS. (2020). Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030. [Elektronisk resurs]. RUS - Länsstyrelserna i samverkan. 

SAGE Research Methods online [Elektronisk resurs]