Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursanalys: Tillämpad miljövetenskap (MVEN24) höstterminen 2022

Kursansvarig

Håkan Wallander
hakan [dot] wallander [at] biol [dot] lu [dot] se (hakan[dot]wallander[at]biol[dot]lu[dot]se)

Statistik

Antal studenter

9

Antal svar

7

Betyg

9G (VG finns inte med som möjlighet på kursen).

Sammanfattning av kursutvärdering

Studenterna var nöjda med årets kurs. Betyget var något högre (4.4) än förra året (4.3).  Alla tycker kursen är relevant för utbildningen och de är nöjda med att projektarbetena handleds av personer utanför universitetet. Kontakten med handledare har fungerat bra i samtliga projekt. I genomsnitt har studenterna haft en arbetsbelastning på 20–30 timmar i veckan, vilket är ett lägre värde än förra året (30-40 timmar i veckan). Det finns således en möjlighet att lägga till fler moment på kursen om så önskas. Studenterna har varit engagerade och motiverade trots att det inte finns betyget VG på kursen, vilket visar att möjligheten att få göra ett realistiskt projekt för ett företag eller en kommun är tillräckligt stor motivator för att de ska göra sitt bästa.

De flesta av studenterna har utvecklat sin förmåga att kommunicera skriftligt och muntlig, arbeta i grupp och att lösa problem, vilket är viktiga mål med kursen. Dock har två studenter angivit att de inte blivit bättre på att analysera och lösa problem (betyg 2). När det gäller de specifika momenten var studenterna i stort sätt nöjda, och speciellt nöjda var de med projektledningen. Dock hade de önskat mer handledning när det gäller intervjumomentet som blev lite annorlunda i år eftersom Johanna Alkan Olsson hade mindre tid för att ge individuell handledning till varje grupp i år. Förra året fungerade denna del däremot utmärkt. Det fanns lite delade uppfattningar om hur stor andel av kursen som ska tas upp av systemanalysen. Ofta är detta kopplat till hur användbar detta moment är för det specifika projektet som studenterna arbetar med. För vissa projekt har studenterna inte mycket nytta av systemanalys men vi i kursledningen tycker ändå att det är ett verktyg som studenterna kan få stor nytta av sitt framtida arbetsliv.   

Lärarlagets utvärdering

Kursen fungerar mycket bra. Studenterna är nöjda med att utöka sitt nätverk och utföra realistiska arbetsuppgifter för företag och myndigheter. Alla delmomenten är väl inarbetade och fungerar bra även om en del av ”verktygen” som studenterna får med sig passar vissa bättre än andra. Men de flesta får med sig relevant kunskap från alla momenten och det finns ingen anledning att ändra på dem i nuläget.

Utvärderingar av förändringar sen förra året

Inga speciella förändringar hade gjorts sen förra året

Förslag på förändringar till nästa kurs:

I vilken grad systemanalysen ska knytas till de aktuella projekten eller om de ska bygga på övningar som planerats i förväg har varierat en del mellan åren. Problemet ligger i att vissa projekt passar bra för systemanalys medan andra inte gör det vilket ger motivation endast till vissa projektgrupper. Om vi istället har fristående övningar i systemanalys så blir inlärningen hos olika studenter mer jämn men motivationen lägre eftersom de framförallt vill jobba med sina projekt. Inför nästa år ska vi diskutera igenom denna problematik och fundera över om vi ska eftersträva projekt som passar till systemanalys i högre grad än tidigare.

Tidigare har vi funderat på om meta-analysen kan kopplas bättre till statistikdelen på kursen i Analys och Metodik (MVEN 13). Här kan vi ta ett nytt tag inför nästa års kurs.  

Håkan Wallander 21/2 2023.