Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursanalys: Samhällsplanering med klimatperspektiv (MVEN27), vårterminen 2022

Kursansvarig

Johanna Alkan Olsson
johanna [dot] alkan_olsson [at] cec [dot] lu [dot] se (johanna[dot]alkan_olsson[at]cec[dot]lu[dot]se)

 

Statistik

Antal studenter

Aktiva studenter 23

Betygfördelning

16 VG, 4 G (3 st ej färdiga)

​​​​​​​Lärarlag

Johanna Alkan Olsson (kursansvarig) Birgitta Nordquist (LTH Bygg) Helen Avery (CEC) Helena Hansson (CEC), Maria Johansson (LTH Arkitektur) Till Koglin (Trafik/LTH) Hanna Fors (CEC) Johanna Sörensen (TVRL/LTH) (+ föreläsningar av externa experter och seminariehandledning av doktorand)

Sammanfattning av kursvärderingen

13 av 23 studenter svarade på den skriftliga utvärderingen. I slutet på kursen genomfördes också en muntlig utvärdering i samband med slutpresentationen (där vi poängterade att de inte behövde uttala sig i och med att de inte var anonyma).

Studenterna var relativt nöjda kursen, (snitt på 3.6 i den totala bedömningen av kursen på en femgradig skala) och studenterna var nöjda med innehållet, tyckte den var relevant för deras utbildning (snitt 4.5 på en femgradig skala) och hur vi som lärare har stöttat deras lärande. Däremot var det flera av studenterna som fortfarande inte haft helt klart för sig vad som förväntades av dem under delar av kursen men de kände att de fått det stöd de behövde (4.1 på en femgradig skala).

Lärarlagets utvärdering av kursen

Upplägget på kursen var i stort sett detsamma som föregående år. Den stora skillnaden var att, med erfarenhet från föregående års onlineundervisning förbättrades strukturen på onlineundervisningen. Lärarlaget var i stort sett också detsamma vilket ökade flytet i kursens övningar och föreläsningar. Trots detta var det studenter som kände en oklarhet i vad som förväntades av dem. I lärarlaget tror vi att detta berodde på flera faktorer

  • Formen för utbildningen där mer frihet gavs till studenterna i relation till tolkningen av uppgifterna och vilket material som låg till grund för att utföra arbetet (kommentar från studenter på muntlig utvärdering)
  • Vi har haft för mycket och för detaljerade instruktioner i CANVAS
  • Allmän COVID stress (tar det inte lugnt och läser instruktioner)

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Feedbacken ökades men studenterna uppfattar fortfarande att de inte har 100% koll på vad som förväntas av dem. Vi arbetar på att tydliggöra flytet i kursen ytterligare. Inga stora förändringar av upplägget gjordes sedan förra kursomgången förutom mindre justeringar i övningar och det fungerade bra. Vi känner att feedbackstrukturen har stärkts ytterligare vilket ger effekt på lärandet.

Förslag på förändringar till nästa kurs

  • Minska antalet skriftliga inlämningar relaterat till G-uppgifter speciellt i början, endast muntliga redovisningar/diskussioner.
  • Tydliggöra arbetsprocesserna i de större arbetena såsom litteraturöversikt och grupparbete ytterligare genom att skapa en nerladdningsbar handbok för respektive uppgift, litteraturöversikt respektive grupparbete.
  • Lägga till några föreläsningar kring klimatanpassning