Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursanalys: Samhällsplanering med klimatperspektiv MVEN17 vårterminen 2020

Kursansvarig
Johanna Alkan Olsson
johanna [dot] alkan_olsson [at] cec [dot] lu [dot] se

Kursanalys för utskrift (PDF 134 kB, ny flik)

Lärarlag

Johanna Alkan Olsson (kursansvarig) Birgitta Nordquist (LTH Bygg) Helena Hansson (CEC), Maria Johansson (LTH Arkitektur) Mattias Kristoffersson (AMM) (+ föreläsningar av externa experter)

A. Statistik

Antal studenter

Aktiva studenter 28 (29 registrerde)

Betygfördelning

15 VG 11 G (2 st ej lämnat in)

Budget och bokslut

175 001 kr (budgeterat 170 000kr)

Timfördelning (totalt xx lektorstimmar)

 • Föreläsningar: 98 klocktimmar (ej inkl. förberedelse, för studenterna)
 • Seminarier/övningar/laborationer:  63 klocktimmar (ej inkl. förberedelse, för studenterna)
 • Examination: Skriftliga rapporter (en i grupp och en enskild) 40 h
 • Kursansvar: 28 klocktimmar
 • Kursutveckling relaterat till inlägg Canvas 40 timmar

B. Utvärdering

Sammanfattning av kursvärderingen

22 av 28 studenter svarade på den skriftliga utvärderingen. I slutet på kursen genomfördes också en muntlig utvärdering i samband med slutpresentationen (där vi poängterade att de inte behövde uttala sig i och med att de inte var anonyma).

Studenterna var relativt nöjda kursen, (snitt på 3.1 i den totala bedömningen av kursen på en femgradig skala) och studenterna var nöjda med innehållet och hur vi som lärare har stöttat deras lärande. Det verkar som flera studenterna inte haft helt klart för sig vad som förväntats av dem under kursen vilket kan handla om flera saker.

Lärarlagets utvärdering av kursen

Upplägget på kursen reviderats relativt mycket inför VT2020 då kursen denna termin förflyttats till CANVAS. Lärarlaget var det samma vilket dock ökade flytet i kursen övningar och föreläsningar fungerar. Ett problem kursen var buggar i läroplattformen där mycket arbete fick läggas ned på att lägga justera information på kursplattformen. Vi har nu lärt oss att om man lägger upp uppgifter eller studenter försöker ladda upp document och öppnar CANVAS på annan webbrowser än Chrome, kan saker och ting gå fel. En av de VG grundande inlämningsuppgifterna låg för tidigt i kursen vilket skapade onödig stress.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Implementerade förändringar och övergång till CANVAS var mycket bra förutom buggarna i Canvas. Svårigheten med dubbla scheman kvarstår (eg trippla Time edit, canvas schema ett i excel som används för kommunikation och bokning av lokaler). Feedbacken ökades men studenterna uppfattar fortfarande att de inte har 100%koll på vad som förväntas av dem

Inga stora förändringar av upplägget gjordes sedan förra kursomgången gavs. Mindre justeringar i övningar mycket fokus på nya instruktioner bla. påbjudet av CANVAS. Feedback strukturen har stärkts ytterligare vilket ger effekt på lärandet.

Förslag på förändringar till nästa kurs

 • Kursguiden har införlivats i Canvas och det fungerar relativt väl. Kommer nu lättare kunna revideras inför nästkommande år. En sådan mindre revision behövs för att ytterligare öka flytet.
 • Kursplanen har skrivits om pga. att den var för gammal men framförallt för att vi behövde precisera examinerande uppgifter.
 • Från lärarlaget skulle vi vilja enda schemat som skall användas är det som alstras i Canvas. (Vi måste hitta ett lämpligt sätt att bara ha information på bara ett ställe inte både i canvas och time edit) om man synkar time-edit med Canvas och har många inlämningar så blir det väldigt rörigt.
 • Vi behöver tydliggöra arbetsprocesserna i de större arbetena litteraturöversikt och grupparbete. Betyg på grupparbetet kommer från och med VT21 bara bli G vilket kommer minska pressen och förhoppningsvis öka kreativiteten i hur man utforskar olika metodologiska möjligheter. En individuell metodologisk reflektion har lagts till som VG grundande uppgift. Detta skall förtydligas på kursintroduktionen och genom bild som läggs upp i Canvas.
 • Vi kommer också lägga till en uppgift/övning kring forskningsprocessen och hur man lägger upp en forskningsrapport
 • Vi kommer också byta en av de VG grundande uppgifterna med en endast G uppgift och lägga den senare i kursen. Detta kommer förbättra studenternas arbetsprocess och nöjdhet.