Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursanalys: Miljövetenskap grundkurs MVEA01 höstterminen 2020

Kursansvarig: Katarina Hedlund
katarina [dot] hedlund [at] biol [dot] lu [dot] se
 

Kursanalys för utskrift (PDF 197 kB, ny flik)

Statistik

Antal studenter: 46
Betyg: G 7, VG 33, 6 ej avslutat kursen

Timfördelning

Totalt sett har vi (22 lärare) undervisat ungefär 700 klocktimmar på kursen. Största delen av timmarna ingår som handledning av den problembaserade undervisningen.

Kursens innehåll

Kursen har koncentrerats på att de ska kunna söka, sammanfatta, diskutera och utvärdera fakta om de miljöproblem de arbetat med. Detta har skett i en form av problembaserad pedagogik. Detta har inneburit att de även har till mycket högra grad tränat skriftlig presentation och källkritik.

Examinationen av lärandet har under ht 20 varit

  • 4 betygssatta faktasammanställningar per student (U-VG)
  • 1 statistikrapport per student (U-VG)
  • Flera övningsrapporter som redovisats muntligt eller skriftligt i grupp (U-G) 

Kursutvärderingar

Inom kursen har vi gjort

  • 1 övergripande kursutvärdering med de gemensamma frågor som görs inom CEC:s kurser, den innehåller även en självvärdering av arbetet i grupp, i samband med PBL arbetet
  • 4 muntliga reflektioner över lärande processen som en del i PBL undervisningen,

Synpunkter från dessa har skriftligt lämnats till kursledaren

Övergripande kursutvärdering

Överlag är studenterna nöjda med kursen t (4,2), de tycker att kursen är relevant för deras utbildning (4,5). Under kursens gång tyckte studenterna att arbetsbelastningen var stor, men vid den slutliga utvärderingen så tyckte de ändå att de hade tillräckligt med tid för att hinna göra det de skulle (4,1). Överlag har lärarnas pedagogiska insatser uppskattats och de har varit nöjda med att få mycket återkoppling på sina rapporter. 36 av 47 registrerade studenter fyllde i utvärderingen.

Förslag på förändringar till nästa kurs/Katarina:

Återkoppling på PBL rapporter bygger på att varje student laddar upp ett utkast som läses av en lärare. Sedan har de tid att revidera och lämna in en slutlig uppgift. Studenterna lämnade in utkasten i tid och fick återkoppling men de tyckte att de behöver mer tid för att läsa andras rapporter inför redovisningarna.  Detta kommer att ändras i schemat till ht-21

Från ht-19 har vi gjort en del av handledningen i basgruppsarbetet mer anpassat till grupperna val och minskat lite av tiden. I det online läge som undervisningen befunnit sig under hösten har handledningen skett lite mer löpande men med obligatorisk närvaro vissa tidpunkter. Detta kommer vi att behålla så att handledningen blir så effektiv som möjligt.  I framtiden kan både online och campusbaserat arbete blandas för att utnyttja lärarna så bra som möjligt.

Online läget på undervisningen pga COVID har ställt stora krav på att studenterna själva motiverar och driver sitt lärande. Detta har varit ett svårare läge än under vanliga förhållande där mycket att arbete bygger på att de stödjer varandra i grupperna. Studenterna har varit bra att försök hålla kontakt genom canvas, teams eller på andra sätt. Canvas är inte det smidigaste verktyget men har fungerat fint för inlämningar och återkoppling. Enligt kursvärderingen tycker de att online läget fungerat OK.