Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursanalys: Miljöskydd (MVET 10) höstterminen 2022

Kursansvarig

Andrea Hjärne
andrea [dot] hjarne [at] cec [dot] lu [dot] se (andrea[dot]hjarne[at]cec[dot]lu[dot]se)

Statistik

Antal studenter

11

Antal svar

5

Betyg

6 G , 5 VG

 

Sammanfattning av kursvärderingen

Inte fullt lika bra kursutvärdering som tidigare år, men överlag positiv: 4 av 5 svarar betyg 4 och 5 som helhet för kursen och alla frågor med staplar får positiva svar. Ganska stor variation i svaren: studenterna tycker olika och bara hälften har svarat. Kritiken gällde bland annat tentainnehållet och fördelningen mellan modulerna. Flera bra och konstruktiva förslag i fritext-svaren.

Lärarlagets kommentarer

Utmaningen i denna kurs, i alla delarna/modulerna, är att studenterna behöver få lära sig teorin och få grunderna för att få förståelsen. Det är väldigt mycket som ska in i en liten kurs och det går inte att förvänta sig att studenterna ska kunna/behärska allt som man går igenom. Anpassning av innehållet sker också efter tillgång till föreläsare på respektive temaområde.

Föreläsarna bör formulera tentafrågor (och svar) – det räckte inte att utgå från presentations- och annat kursmaterial och utforma frågorna efter dem -  och bör förtydliga vad som studenterna behöver få en förståelse om och vad som de mer skarpt ska kunna till tentan. Det är upp till föreläsaren som behärskar sitt område att förmedla området på ett pedagogiskt sätt. Föreläsaren får välja ut så det blir gripbart och inte alltför omfattande. Kursansvarig bör göra en översyn vad gäller att pedagogiskt anpassa omfattningen till utrymmet i kursen för respektive del.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Utökning av lantbruksdelen bör återgå till hur det vara tidigare.

Modulerna ligger rätt, övningarna funkar och är lagom omfattande. Studiebesök uppskattade.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Positivt om del av miljöbrottsmodulen samordnas med Miljöforensikkursen, och dra i stället ner lite på teorin (delar av det passar bättre i Metodik- och praktikkursen).

Lite mer grundläggande teori och inte så mycket handläggningssteg i förorenad mark-delen.

Dra ner något på enskilda avlopp-föreläsningarna till förmån för miljöskyddstekniker och/eller förberedelseuppgifter inför studiebesök. Förbereda studiebesöken mer med genomgång av anläggningarna i teorin i förväg, om det går.

Energidelen mycket uppskattad – bra pedagogik: vad kan läras av det i andra delar?

Gruppövningarna bör kompletteras med en skriftlig redovisning av vad var och en av gruppmedlemmarna utförde för deluppgifter.

Övriga lärare på kursen

Birgitta Nordquist, Mats Dahlblom, Katrin Dierschke, Lars-Erik Harderup, Jonathan Loive, Johanna Svensson samt Evelina Chatters och externa lärare Ewa Björnberg, Sara Edlund Fredholm, Björn Eriksson, Nils Hydén, Torbjörn Håkansson, Anna Mattsson, Fredrik Nilsson, Lars Siljebratt, Agneta Thor Leander och Erik Torkelsson