Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursanalys: Klimatstrategiska metoder (MVEN18), vårterminen 2022

A. Statistik

Antal studenter: 24

Betyg: VG: 14, G: 9, U:1 (avbröt kursen och kompletterar vid senare kurstillfälle)

B. Utvärdering

Sammanfattning av kursvärderingen

11 av 24 studenter besvarade frågorna i kursutvärderingen. Över lag positiva omdömen. Man var nöjda med kursen som helhet (3.8 på skala 1-5), alla såg kursen som relevant för utbildningen (4.6) och kursmålen ansågs ha uppnåtts väl (4.4).
Lärarnas engagemang och feedback uppfattades av de flesta vara goda. Några (3 personer) såg sig inte ha motiverats av lärarna (bedömningspoäng 2) medan resten varit nöjda med detta (4 av 5). Balansen mellan kursens olika moment sågs som god (1 person gav omdöme 2 medan resten gav 4 eller 5) och examinationen krävde förståelse av kursinnehållet (4.3). Alla upplevde att de utvecklat förmåga att arbeta tillsammans (4.0) och att analysera och lösa problem (4.0), samt förmåga att kritiskt utvärdera risker och klimatanpassningsstrategier (4.4).
Alla upplever att de blivit jämlikt behandlade.
Fritextsvaren visar en tydlig uppskattning för lärarna och för grupparbetesformen. Dock finns någon kommentar om att det kunde vara mer individuell examination och också ett par kommentarer om att det är negativt att grupparbetena överlappar varandra en smula.

Lärarlagets utvärdering av kursen

Det fungerade bra. Mer ”normala” undervisningsförhållanden. Bedömningen av det första projektet blir lite omständlig då läraren i projektet är konsult och ursprunglig lärare där ändå fortfarande har ett visst ansvar i bedömningen.

Utvärdering av förändringar sen förra kursen

Inga förändringar förutom att undervisningen var tillbaka i sal.

Förslag på förändringar till nästa kurs

Inga förslag på förändringar till nästa kurs.