Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursanalys: Klimatförändringen, vetenskap och samhälle MVEN15, höstterminen 2021

Kursansvarig

Niklas Vareman
niklas [dot] vareman [at] med [dot] lu [dot] se (niklas[dot]vareman[at]med[dot]lu[dot]se)

Statistik

Antal studenter: 28

Betyg: VG: 16, G: 12

 

Sammanfattning av kursvärderingen

Studenterna var i det stora hela nöjda med kursen (alla 3 eller högre, 12 av 17 4 eller högre). Kursen anses relevant för utbildningen (14 av 15, 4 eller 5). Kursens mål får man säga ansågs ha uppnåtts (14 av 17 svarande gav 3 poäng eller mer. Dock var det tre studenter som angav mindre än tre här och alltså inte tyckte att man nådde upp till målen på kursen. I fritextsvaren framkommer inte direkt varför det uppfattades så men någon kommenterade att livscykelanalys inte togs upp i tillräcklig utsträckning). Lärarna upplevdes som motiverande (19 av 21 gav 3 - 5) under kursens gång. Feedback lite mer blandat men 17 av 21 sätter 4 eller 5 på att man fått bra feedback och hjälp att förstå.
I fritextsvar kommenteras att det är lugnt i början av kursen men blir mycket arbete i slutet och också att det tvärvetenskapliga angreppet är uppskattat men de olika delarna kan integreras mer i varandra. Lärarnas inställning till studenterna uppskattas.

Lärarlagets utvärdering av kursen

Föreläsningarna har fungerat bra. Naturvetenskapsdelen fördes på engelska av ny lärare. Det gick bra för studenterna och skapade inga problem. Detsamma med övningarna och uppsamlingsseminarierna. Exkursionen var som förra året i närområdet utan bussresa och avlöpte väl

Utvärdering av förändringar sen förra kursen


Även denna gång bedrevs undervisningen online. Ny lärare på naturvetenskapsdelen av kursen. Höll sin del på engelska och det var inget som vållade problem. Han fortsätter nästa gång också. Alla delar tenterades som salstentamen. Tidigare har, beroende på preferenser hos lärare, en del varit hemtentamen. Det har i och för sig fungerat utmärkt men i år blev det, återigen beroende på lärares preferenser, alltså salstentamen på alla delar.

Förslag på förändringar till nästa kurs

Återgå till salsundervisning och ordinarie exkursion. Försöka hitta fler sammanlänkande moment mellan de olika delarna i kursen, förutom de seminarier som tar upp ett problem från disciplinernas olika perspektiv. De delar som vanligtvis tenteras på salstenta har varit salstentor även under pandemin och därför blir det ingen förändring i detta då vi går tillbaka till mer ordinarie undervisningsformer.