Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursanalys: Hållbar utveckling för jorden, livet och miljön (MNXD11) höstterminen 2022

Kursansvarig

Helena Hanson
helena [dot] hanson [at] cec [dot] lu [dot] se (helena[dot]hanson[at]cec[dot]lu[dot]se)

Statistik

Antal studenter

11

Antal svar

11

Betyg

4.9

Sammanfattning av kursvärderingen

Mycket bra utvärdering, väldigt nöjda studenter. De flesta uttrycker att kursen är relevant för deras utbildning (4.5) och att kursens mål från kursplanen har nåtts (4.6). Studenterna svarar att de har haft klart för sig vad som krävs av dem (4.5), att lärare har inspirerat dem (4.7) och gett bra med feedback (4.5). Det varierar hur de ser på arbetsbelastningen (2.1), men flesta uttrycker att de haft tillräckligt med tid för att bearbeta den inhämtade kunskapen (4.7). De flesta anger att de arbetat 10-20 timmar i veckan med kursen. De flesta studenter anger att det inte krävts en massa faktakunskaper för att klara kursen (1.7) och att de examinerande momenten krävde verklig förståelse för kursinnehållet (4.2). De uttrycker generellt lite lägre poäng för metodfärdigheter (runt 3) förutom för muntlig presentation. Alla som svarat uppger att de blivit jämlikt behandlade.

Lärarlagets kommentarer

En bra blandning av studenter (ålder, utbildning, praktisk erfarenhet) som bidragit till intressanta samtal och diskussioner kring hållbarhetsfrågor.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Bättre utvärdering än vårterminen 2022:s omgång. Samtliga godkända studenter har svarat, vilket är en lysande svarsfrekvens även om gruppen är relativt liten. Vi har genomfört den förändring som vi flaggade för i förra utvärderingen (minskat arbetsbelastningen för studenterna genom att den sista modulen på kursen togs bort). Detta verkar ha tagits emot väl av studenterna. 

Förslag till förändringar till nästa kurs

Eftersom studenterna är nöjda med kursen (uttrycker i fritextsvar att den borde bli en obligatorisk kurs för alla!) så planerar vi inte att göra några större förändringar. Vi fick dock en kommentar om att det varierar mycket kring hur lärare bedömer hur studenterna skriver in referenser. Detta ska vi diskutera i lärarlaget och komma överens om hur vi gör. Något fler studenter till nästa omgång hade varit önskvärt – det har vi kapacitet för.