Föreståndare

Markku Rummukainen
Koordinering, strategisk utveckling och arbetsledning.

Projektkoordinator

Olof Blomqvist
Administrativt och strategiskt stöd till föreståndare och projekt. 

Projektkoordinator

Lina Röjnert
Administrativt och strategiskt stöd till föreståndare och projekt.

Webbplats

climate-kic.lu.se