Katarina Hedlund. Foto.

Katarina Hedlund

Professor

Katarina Hedlund. Foto.

Fel att offra betesmark i Sverige av klimatskäl

Författare

 • Regina Lindborg
 • Janne Bengtsson
 • Sara Cousins
 • Ove Eriksson
 • Katarina Hedlund
 • Jan Plue
 • Honor C Prentice
 • Henrik G. Smith
 • Marie Stenseke
 • Emelie Waldén
 • Erik Öckinger

Summary, in Swedish

Ambitionen att minska köttkonsumtionen är lovvärd men riskerar att slå hårt mot den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Om våra naturbetesmarker försvinner kan vi inte leva upp till FN:s internationella hållbarhetsmål och våra egna svenska miljömål som vi förbundit oss att jobba mot, skriver ett flertal forskare.

Avdelning/ar

 • Biodiversitet
 • BECC - Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
 • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

Publiceringsår

2019-02-17

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Svenska Dagbladet, Stockholm

Dokumenttyp

Tidningsartikel

Förlag

Svenska Dagbladet

Ämne

 • Environmental Sciences
 • Agricultural Science, Forestry and Fisheries

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1101-2412