Katarina Hedlund. Foto.

Katarina Hedlund

Professor

Katarina Hedlund. Foto.

Åtgärder på gårdsnivå för att stödja biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Författare

  • Henrik G. Smith
  • Riccardo Bommarco
  • Katarina Hedlund

Summary, in Swedish

Multifunktionella landskap producerar mat, fiber och bränsle, samt en mängd andra ekosystemtjänster såsom biologisk mångfald, rekreation, ren luft och rent vatten. I SAPES och associerade forskningsprojekt har vi arbetat med att förstå hur olika jordbruksmetoder och landskapets struktur påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster som beror av dessa. Vi har testat påverkan på arter och ekosystemtjänster av att odla mindre intensivt, bevara naturliga habitat och anlägga nya habitat. Vår forskning visar att man genom att integrera kunskap om ekosystemtjänster i beslut, kan gynna både jordbrukets produktion och minska negativa effekter på miljön.

Avdelning/ar

  • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
  • Biodiversitet
  • BECC - Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publiceringsår

2016

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Övrigt

Ämne

  • Ecology
  • Environmental Sciences

Status

Published

Projekt

  • Multifunctional agriculture: Harnessing biodiversity for sustaining agricultural production and ecosystem services