Johanna Alkan-Olsson. Foto.

Johanna Alkan Olsson

Universitetslektor

Johanna Alkan-Olsson. Foto.

Hur kan vi bygga våra framtida städer?

Författare

  • Johanna Alkan Olsson

Editor

  • Nina Nordh

Avdelning/ar

  • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
  • BECC - Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publiceringsår

2015

Språk

Svenska

Sidor

89-97

Publikation/Tidskrift/Serie

15 hållbara lösningar för framtiden

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Hållbarhetsforum, Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

Ämne

  • Other Earth and Related Environmental Sciences

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-981577-5-8