Johanna Alkan-Olsson. Foto.

Johanna Alkan Olsson

Universitetslektor

Johanna Alkan-Olsson. Foto.

Värdering av ekosystemtjänster inom jordbruket – för effektivt beslutsfattande

Författare

 • Katarina Hedlund
 • Mark Brady
 • Helena Hanson
 • Jordan Hristov
 • Johanna Alkan Olsson
 • Henrik G. Smith
 • Fredrik Wilhelmsson

Avdelning/ar

 • Markgruppen
 • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
 • Biodiversitet
 • BECC - Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
 • AgriFood Economics Centre, SLU
 • Institutet för livsmedelsekonomisk analys, AgriFood

Publiceringsår

2017

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Rapport

Issue

6753

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Naturvårdsverket

Ämne

 • Agricultural Science, Forestry and Fisheries
 • Economics and Business

Status

Published

Forskningsgrupp

 • Soil Ecology

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0282-7298
 • ISBN: 978-91-620-6753-3