Johanna Alkan-Olsson. Foto.

Johanna Alkan Olsson

Universitetslektor

Johanna Alkan-Olsson. Foto.

Blågröna lösningar i Sofielund : klimatanpassningsåtgärder i allt tätare städer

Författare

  • Johanna Alkan Olsson
  • Helena Hanson

Summary, in Swedish

Ett klimat i förändring är något som påverkar oss alla. För staden och dess invånare innebär det bland annat mer nederbörd och en ökad risk för översvämningar. Det är därför viktigt att arbeta med klimatanpassningsåtgärder.Tanken med den här broschyren är att visa vilka lösningar som naturen kan bidra med. Den fokuserar på ett redan bebyggt område; Sofielund i Malmö. Innehållet bygger på intervjuer med fastighetsägare och förvaltare i området och materialet har tagits fram genom ett samarbete mellan två forskare vid centrum för miljö och klimatforskning och landskapsarkitekter på COWI i Malmö.

Ämne

  • Environmental Sciences
  • Human Geography

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 9789198157741