Johanna Alkan-Olsson. Foto.

Johanna Alkan Olsson

Universitetslektor

Johanna Alkan-Olsson. Foto.

Grön infrastruktur för bevarande av biologisk mångfald

Författare

  • Maria von Post
  • Johan Ekroos
  • Johanna Alkan Olsson
  • Åsa Knaggård
  • Ola Olsson
  • Anna S. Persson
  • Henrik G. Smith

Summary, in Swedish

Det svenska arbetet med att skapa en grön infrastruktur syftar till att bevara biologisk mångfald, gynna ekosystemtjänster och stärka ekosystemens resiliens mot exempelvis klimatförändringar. Inom det strategiska forskningsområdet BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate) har vi undersökt de teoretiska förutsättningar och praktiska utmaningar som finns när det gäller att använda grön infrastruktur för att ta ett landskapsperspektiv på bevarandearbetet, och för att skapa samverkan mellan olika landskapsaktörer i detta arbete.

Ämne

  • Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

Status

Published

Projekt

  • The making of green infrastructure as a policy tool for biodiversity conservation

Forskningsgrupp

  • Biodiversity and Conservation Science