Johanna Alkan-Olsson. Foto.

Johanna Alkan Olsson

Universitetslektor

Johanna Alkan-Olsson. Foto.

Ebola: improving the design of protective clothing for emergency workers allows them to better cope with heat stress and help to contain the epidemic

Författare

 • Kalev Kuklane
 • Karin Lundgren Kownacki
 • Chuansi Gao
 • Jakob Löndahl
 • Per-Olof Östergren
 • Per Becker
 • Catharina Sternudd
 • Maria Albin
 • Erik Swietlicki
 • Lennart Olsson
 • Kenneth M Persson
 • Tahir Taj
 • Ebba Malmqvist
 • Pernille Gooch
 • Elisabeth Dalholm Hornyánszky
 • Johanna Alkan Olsson
 • Tord Kjellström

Avdelning/ar

 • Ergonomi och aerosolteknologi
 • Pufendorfinstitutet
 • Kärnfysik
 • Socialmedicin och global hälsa
 • Centre for Societal Resilience
 • Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet
 • LUCSUS
 • Institutionen för arkitektur och byggd miljö
 • Avdelningen för arbets- och miljömedicin
 • Avdelningen för Teknisk vattenresurslära
 • Humanekologi
 • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
 • Centre for Work, Technology and Social Change (WTS)
 • Thermal Environment Laboratory-lup-obsolete
 • EpiHealth: Epidemiology for Health
 • MERGE - ModElling the Regional and Global Earth system

Publiceringsår

2015

Språk

Engelska

Sidor

258-261

Publikation/Tidskrift/Serie

Annals of Occupational Hygiene

Volym

59

Issue

2

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Oxford University Press

Ämne

 • Environmental Health and Occupational Health

Nyckelord

 • protective clothing heat stress exposure estimation health services

Status

Published

Forskningsgrupp

 • Social Medicine and Global Health
 • Thermal Environment Laboratory-lup-obsolete

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1475-3162