Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Johan Ekroos

Jag är forskare i miljövetenskaper med ett specialintresse för biologisk mångfald. Min bakgrund är i ekologi och evolutionsbiologi, men min forskning har huvudsakligen präglats av ett landskapsekologiskt perspektiv. Mitt övergripande forskningsintresse ligger i att förstå de ekologiska processerna som leder till förlust av biologisk mångfald samt i att förstå vilka konsekvenser denna förlust har på oss människor.

Habitatförlust och fragmentering räknas bland de största orsakerna till förlusten av biologisk mångfald, och detta motiverade mig redan under min tid som doktorand att undersöka förhållandet mellan landskapsstruktur och biologisk mångfald i finska jordbrukslandskap. Ett flertal olika ekologiska processer förklarar varför landskapsstruktur och markanvändningsintensitet på verkar biologisk mångfald, och eftersom olika organismgrupper har olika ekologiska egenskaper kommer processernas relative betydelse också att skilja sig åt mellan olika organismgrupper. Därför har jag i min forskning fokuserat på ett flertal olika organismgrupper, såsom kärlväxter, fjärilar, bin, blomflugor, jordlöpare och fåglar.

Under senare tid har jag mer och mer intresserat mig för förhållandet mellan taxonomisk mångfald och funktionell mångfald, och samspelet mellan biologisk mångfald, ekosystemfunktioner och ekosystemtjänster. I detta sammanhang är jag speciellt intresserad av att förstå intressekonflikter mellan bevarandestrategier (till exempel för biologisk mångfald kontra ekosystemtjänster) och markanvändning för produktion i en värld präglad av klimatförändringar, samt hur kan vi identifiera strategier som genererar synergieffekter för både den biologiska mångfalden och dess tjänster. Jag har arbetat med dessa frågor i bland annat följande sammanhang:

  • Ett tvärvetenskapligt forskningstema om hur en resurs blir till (Resourcification)—hur resurser definieras, produceras, utnyttjas, används, hanteras och tas om hand (2018–)
  • Temaledare i det tematiska samverkansinitiativet LU Land, en plattform som samverkar över sektors- och ämnesgränser för att bidra till kunskap för en hållbar markanvändning (2019–)
  • Forskningsledare i projektet ”Formandet av grön infrastruktur som ett politiskt verktyg för bevarande av biologisk mångfald” (2018–)

 

Läs mer på CEC:s engelska hemsida.

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Johan Ekroos. Foto.
E-post: johan [dot] ekroos [at] cec [dot] lu [dot] se

Forskare

Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC)

+46 46 222 86 30

+46 76 102 72 36

C324

Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund

50

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund

Om webbplatsen