Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt av Henrik Smith. Foto.

Henrik Smith

Professor

Porträtt av Henrik Smith. Foto.

Samordnad landskapsförvaltning : Ett nytt sätt att förvalta landskap för att uppnå hållbarhetsmålen

Författare

 • Cecilia Akselsson
 • Carina Keskitalo
 • Karin Öhman
 • Thomas Ranius
 • Maria Forsberg
 • Henrik G. Smith

Summary, in Swedish

Trycket på både skogs- och jordbruksmark ökar, bland annat som en följd av befolknings-ökningen, ändrade konsumtionsmönster och den pågående klimatförändringen. Detta leder till målkonflikter, där aktörer med olika intressen har olika syn på hur marken ska användas på bästa sätt. Dagens sektorsvisa planering, där beslut ofta tas på fastighetsnivå, gör det svårt att hitta lösningar på dessa målkonflikter. En övergång till en mer samordnad landskapsförvaltning har stor potential, men innebär också att en rad hinder först måste övervinnas.

Avdelning/ar

 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
 • Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
 • Biodiversity
 • Biodiversitet och bevarandevetenskap

Publiceringsår

2020-06

Språk

Svenska

Volym

6

Dokumenttyp

Övrigt

Förlag

BECC policy brief

Ämne

 • Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

Aktiv

Published

Projekt

 • Sustainable land use - developing landscape approaches to reach the global sustainable development goals

Forskningsgrupp

 • Biodiversity and Conservation Science