Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt av Henrik Smith. Foto.

Henrik Smith

Professor

Porträtt av Henrik Smith. Foto.

Hållbar förvaltning av naturkapital

Författare

 • Henrik Smith
 • Marianne Hall
 • Juliana Dänhardt

Redaktör

 • Marianne Hall
 • Emma Lund
 • Markku Rummukainen

Summary, in Swedish

Klimatförändringarna gör att de skånska landekosystemen står inför stora förändringar, på grund av direkta klimateffekter samt som en följd av förändringar i skötsel och markanvändning som ett resultat av samhällets klimatanpassnings- och utsläppsminskningsåtgärder.Förlust av biologisk mångfald riskerar att öka ekosystemens sårbarhet gentemot klimatförändringarnas effekter.Förebyggande arbete för att stärka ekosystemens resiliens förbättrar förutsättningarna för en långsiktigt hållbar produktion inom jord- och skogsbruk, för andra ekosystemtjänster, samt för att rädda och skydda specifika arter.Både rums- och tidsskalor är viktiga att beakta vid förvaltning av ekosystem och ekosystemtjänster. Detta kan eftersträvas genom samverkan mellan markägare, olika former av samhälleliga styrmedel samt genom att tillämpa ett landskapsperspektiv vid implementering av åtgärder.

Avdelning/ar

 • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publiceringsår

2015

Språk

Svenska

Sidor

73-79

Publikation/Tidskrift/Serie

Klimatsäkrat Skåne

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

Ämne

 • Earth and Related Environmental Sciences

Nyckelord

 • ekosystemtjänster
 • klimatförändring
 • klimatanpassning
 • Skåne
 • klimat

Status

Published

Report number

2

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-981577-4-1