Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt av Henrik Smith. Foto.

Henrik Smith

Professor

Porträtt av Henrik Smith. Foto.

Konkurrens mellan honungsbin och vilda bin : – evidens, kunskapsluckor och möjliga åtgärder

Competition between honey bees and wild bees – evidence, knowledge gaps and possible interventions

Författare

  • Sandra Lindström
  • Henrik G. Smith

Summary, in Swedish

Denna forskningsöversikt är en sammanställning av de europeiska vetenskapliga
studier som innehåller empirisk evidens när det gäller om och hur honungsbin
påverkar vilda bin genom att konkurrera om födoresurser. Sammanställningen
går igenom i vilken mån honungsbins och vilda bins födoval överlappar.

Dessutom redovisas i vilken mån studierna visar att honungsbin har effekt på
vilda bins blombesök och resursintag inklusive vilka resurser de utnyttjar (deras
realiserade nisch), på vilda bins reproduktion och överlevnad, samt på vilda bins
tätheter och mångfald. Översikten redogör också för vad som är känt när det
gäller hur tillgången på resurser påverkar konkurrensen. Generellt finns det
goda bevis för att konkurrens förekommer, men mindre är känt när det gäller
vilka långsiktiga konsekvenser detta får för vilda bin.

Rapporten redogör för pågående initiativ i norra Europa som rör konkurrens
mellan honungsbin och vilda bin, t.ex. i Norge och Danmark. Slutligen diskuteras vad resultaten innebär för svenska förhållanden, t.ex. vilka vilda biarter som kan vara särskilt känsliga för resurskonkurrens. Åtgärder som kan minska risken för resurskonkurrens mellan honungsbin och vilda bin presenteras.

Rapporten visar att kunskapsunderlaget vad gäller konkurrensen mellan honungsbin och vilda bin fortfarande har stora brister, som gör att det är svårt att bedöma konsekvenserna av konkurrens i olika situationer och vid olika tätheter av honungsbin. Stärkt kunskap kan bidra till att identifiera vägar framåt för att begränsa och mildra negativa effekter och därmed öka förutsättningarna för samexistens mellan biodling och bevarande av vilda bin.

Avdelning/ar

  • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
  • Biodiversitet och bevarandevetenskap
  • Lunds universitets hållbarhetsforum
  • Biodiversitet
  • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publiceringsår

2022-01

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

CEC rapport nr 6

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Media-Tryck, Lund University, Sweden

Ämne

  • Ecology

Status

Published

Report number

6

Forskningsgrupp

  • Biodiversity and Conservation Science

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-987132-0-6