Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt av Henrik Smith. Foto.

Henrik Smith

Professor

Porträtt av Henrik Smith. Foto.

Naturbetesmarker – en resurs för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Författare

 • Regina Lindborg
 • Tommy Lennartsson
 • Henrik G. Smith

Redaktör

 • Håkan Tunón
 • Klas Sandell

Summary, in Swedish

Vårt traditionella jordbrukslandskap är centralt för att bevara biologisk mångfald, men det moderna jordbruket har medfört förändringar som bidragit till en utarmning av mångfalden. Detta hotar de ekosystemtjänster som naturbetesmarker och deras mångfald kan bidra med. Sverige har i tusentals år haft betesdjur som en integrerad del av matproduktionen, vilket har format landskap med en variation av åkrar, ängs- och betesmarker och skog. Våra svenska ängar och betesmarker är idag bland de artrikaste miljöerna i världen. Genom att bibehålla brukandet av naturbetesmarkerna som en del i det moderna jordbrukssystemet ökar möjligheten att producera mat på ett hållbart sätt och samtidigt gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Avdelning/ar

 • Biodiversitet och bevarandevetenskap
 • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
 • Biodiversitet
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publiceringsår

2021

Språk

Svenska

Sidor

169-177

Publikation/Tidskrift/Serie

CBM:s skriptserie

Issue

121

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

SLU, Uppsala

Ämne

 • Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

Status

Published

Forskningsgrupp

 • Biodiversity and Conservation Science

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-88083-36-4
 • ISBN: 978-91-88083-35-7