Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Om projektet

Att öka arealen ekologisk odling och konsumtionen av ekologiska livsmedel har angetts som ett sätt att främja flera av de Globala målen, såsom ’hållbar konsumtion och produktion (#12), ’bekämpa klimatförändringen (#13) och ’ekosystem och biologisk mångfald (#15). Ekologisk odling framhålls som en viktig del i vägen mot ett hållbart jordbruk, och den Nationella livsmedelsstrategin innehåller målsättningen att 30 % av åkermarken ska vara ekologisk år 2030. Trots att konsumtionen av ekologiska produkter har ökat i Sverige så har arealen ekologisk odling stagnerat, inte minst därför att endast en liten andel av den mest produktiva åkermarken odlas ekologiskt.

Genom en tvärvetenskaplig ansats baserad på agronomisk, ekologisk och ekonomisk kompetens vid Lunds Universitet och SLU ska projektet bidra med insikter om vad som begränsar expansionen av ekologisk odling i Sverige. I ljuset av detta undersöker vi sedan vilka åtgärder som kan vidtas för att stimulera ökningen av den ekologiskt odlade arealen, och vilka konsekvenser dessa åtgärder skulle få för grödval, skörd, ekonomi och miljö.

Projektets fokus ligger framförallt på förutsättningarna för att bedriva ekologisk odling i produktiva slättbygder. Vi undersöker om möjligheten att odla ekologiskt begränsas av att kostnaden i form av skördeförlust jämfört med konventionell odling inte kompenseras av befintliga arealbaserade jordbruksstöd och produkternas merpris, och om de agronomiska förutsättningarna för ekologisk odling är sämre i slättbygder än i andra landskap på grund av större problem med skadegörare, mindre tillgång till naturliga fiender, sämre tillgång till godkända gödningsmedel, högre relativ kostnad att ha vall i växtföljden med betydelse för näringsstatus och ogräs, och högre omställningskostnader.

Projektet löper från december 2018 till december 2022.
 

Sidansvarig:

Kontakt

Projektansvarig: Henrik Smith
Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC)
Mobil: 0709782056
Telefon: 0462229379
E-post: henrik [dot] smith [at] biol [dot] lu [dot] se
 

Medverkande forskare

Göran Bergkvist (SLU)
Mark Brady (Agrifood)

Romain Carrié (CEC)

Pierre Chopin (SLU)
Yann Clough (CEC)
Sigrun Dahlin (SLU)
Johan Ekroos (CEC)
Christian Jörgensen (Agrifood)
Martin Nordin (Agrifood)
Ingrid Öborn (SLU) 
 

Finansieras av

Formas logotyp

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund

Om webbplatsen