Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vad begränsar expansionen av ekologisk odling i Sverige?

Den ekologiskt odlade jordbruksytan upptar i Sverige idag 15% av den totala odlingsytan, och efterfrågan på ekologiskt producerade grödor ökar stadigt. Trots detta har omställningen till ekologiskt jordbruk stagnerat de senaste fem åren. I detta Formas-projekt ska empiriska och teoretiska metoder användas för att undersöka vilka faktorer som i nuläget begränsar expansionen av ekologiskt jordbruk i Sverige. Målet är framförallt att förstå varför omställningen går särskilt långsamt i produktiva landskap.

Åkermark i Skåne. Foto.

Projektets deltagare kombinerar agronomisk, ekologisk och ekonomisk forskningskompetens i ett tvärvetenskapligt angreppssätt som omfattar analyser av existerande data över omställning till ekologiskt jordbruk, empiriska studier över olika skalor, och ekologisk-ekonomisk modellering och analyser. Arbetet kommer att genomföras i samverkan med relevanta avnämargrupper, där projektets forskningsresultat kan informera utvecklingen av politiska dokument såsom EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP), och initiativ som syftar till att öka ekologisk konsumtion.