Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att öka arealen ekologisk odling och konsumtionen av ekologiska livsmedel har angetts som ett sätt att främja flera av de Globala målen, såsom ’hållbar konsumtion och produktion’ (#12), ’bekämpa klimatförändringen’ (#13) och ’ekosystem och biologisk mångfald’ (#15). Ekologisk odling framhålls som en viktig del i vägen mot ett hållbart jordbruk, och den Nationella livsmedelsstrategin innehåller målsättningen att 30 % av åkermarken ska vara ekologisk år 2030. Trots att konsumtionen av ekologiska produkter har ökat i Sverige så har arealen ekologisk odling stagnerat, inte minst därför att endast en liten andel av den mest produktiva åkermarken odlas ekologiskt.

globalamalens webbplats

Nationella livsmedelsstrategin – regeringens webbplats

Genom en tvärvetenskaplig ansats baserad på agronomisk, ekologisk och ekonomisk kompetens vid Lunds universitet och SLU ska projektet bidra med insikter om vad som begränsar expansionen av ekologisk odling i Sverige. I ljuset av detta undersöker vi sedan vilka åtgärder som kan vidtas för att stimulera ökningen av den ekologiskt odlade arealen, och vilka konsekvenser dessa åtgärder skulle få för grödval, skörd, ekonomi och miljö.

Projektets fokus ligger framförallt på förutsättningarna för att bedriva ekologisk odling i produktiva slättbygder. Vi undersöker om möjligheten att odla ekologiskt begränsas av att kostnaden i form av skördeförlust jämfört med konventionell odling inte kompenseras av befintliga arealbaserade jordbruksstöd och produkternas merpris, och om de agronomiska förutsättningarna för ekologisk odling är sämre i slättbygder än i andra landskap på grund av större problem med skadegörare, mindre tillgång till naturliga fiender, sämre tillgång till godkända gödningsmedel, högre relativ kostnad att ha vall i växtföljden med betydelse för näringsstatus och ogräs, och högre omställningskostnader.

Projektet löper från december 2018 till december 2022.