Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Visionen om den gröna staden: hur grön kan den bli?

Seminarium 23 oktober 2017

Kan mer natur bidra till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stad? Vilka är vinnarna och vilka är de eventuella förlorarna? 23 oktober 2017 arrangerades ett seminarium om gröna visioner, gestaltning, drivkrafter och barriärer för att bevara och skapa mer natur i staden, om socio-ekologiska dilemman och hur en strategisk placering av gröna och blå lösningar kan mildra den urbana värmeö-effekten och översvämningsrisker.

Stad sedd ovanifrån. Foto.

Presentationer 

Visionen om den gröna staden

Planeringsprinciper för den framtida staden. 
Olof Kolte, Industridesign, LTH.
Öppna presentation (PDF, 14,9 MB, ny flik)

Grönare Sofielund – vad är det egentligen man vill ha?
Johanna Alkan Olsson och Helena Hanson, Centrum för miljö och klimatvetenskap (CEC).
Öppna presentation (PDF, 8,2 MB, ny flik)

Hållbar välfärd: att förena ekologiska och sociala dimensioner i den hållbara staden. 
Roger Hildingsson och Jamil Khan, Statsvetenskapliga institutionen och Miljö- och energisystem, LTH.
Öppna presentation (PDF, 14,9 MB, ny flik)

Naturvation – innovativa urbana aktörer och processer för natur i staden. 
Bernadett Kiss, IIIEE.
Öppna presentation (PDF, 3,2 MB, ny flik)

Grönt, ja men var och varför? Hur placerar vi de blå och gröna strukturerna i staden för att få mest nytta?

Vikten av grönska för minskad urban värmestress.
Erik Johansson, Institutionen för arkitektur och bebyggd miljö samt boende och bostadsutveckling, LTH.
Öppna presentation (PDF, 2,2 MB, ny flik)

Att förutse och förebygga konsekvenser av urbana skyfallsöversvämningar. 
Hampus Nilsson, doktorand, CEC.
Öppna presentation (PDF, 1,5 MB, ny flik)

Gröna miljöer och hälsa. 
Hanna Weimann, Arbets- och miljömedicin.
Öppna presentation (PDF, 750 kB, ny flik)

Urbana värmeöar och handlingsplaner för värmeböljor. 
Kristoffer Mattisson. Arbets- och miljömedicin.
Öppna presentation (PDF, 560 kB, ny flik)

Arrangörer

Lunds universitet, Centrum för miljö och klimatvetenskap och forskningsplattformen BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate).

becc.lu.se